Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2010

 

Trots en begränsad ekonomi har vi under det gångna året kunnat bjuda på ett varierat och rikt kulturutbud. Styrelserna för Konstnärsklubben och Galleri Majnabbe har under året samverkat för att hitta konstruktiva lösningar på de ekonomiska svårigheter vi befunnit oss i. De mål vi satte i början av året har varit en sporre att leva upp till.

Förutom utställningarna, som ju är hörnstenen i Galleriets verksamhet och drar till sig mest uppmärksamhet och publik, har vi kunnat erbjuda spännande och intressanta föreläsningar/bildvisningar. Årets arrangemang i samarbete med Medborgarskolan har varit populära och har dragit en stor publik. Annika Ottander visade bilder och talade om sin vistelse hos Kunaindianerna, Musikaliskt måleri med Martin Fogel från föreningen Levande musik, samt en bejublad kväll med Karin Wikström som talade om sitt konstnärskap med sina ofta missanpassade, utsiktslösa men ändå förhoppningsfulla figurer – så lätta att ta till sig och älska. 

 

     

Målning Karin Wikström                                                            Foto Annika Ottander     

 

Konstnärsklubbens styrelse

Davey Hammarsten ordförande, Gunilla Wilén sekreterare, Gudrun Nilsson ledamot, samt klubbens representant i Föreningen Majnabbe, Eva Christoffersson ledamot samt ansvarig för föreläsningar och musikevenemang, Ann-Pia Azizuddin suppleant, med ansvar för krokin, Anna-Karin Nordin suppleant, Ann Ericsson klubbmästare. Elisabeth Riisager har under året på ideéll basis skött klubbens bokföring och ekonomi.  

 

Kamratstipendiefonden

Konstnärsklubben har utsett tre nya ledamöter till kamratstipendiefondens styrelse.

Ekonom och redovisningskonsult Bengt Andrén (ej medlem) efterträder advokat Erik Bergenheim som ordförande och till nya ledamöter utsågs Elisabeth Riisager och Anneli Berg. Styrelsen för kamratstipendiefonden skall väljas vart tredje år

Årets kamratstipendium utdelades på julfesten till Jon Forssman och Anneli Berg för sina insatser inom föreningen.

 

                                                                                                                                             

 

Invalsnämnden

1 gång per år samlas Invalsnämnden för uttagning av nya sökande till Göteborgs Konstnärsklubb. Invalsnämnden hade följande sammansättning 2010

Gunnar Binder sammankallande, Yvonne Eklöf, Pieter Hübinette, Hans Börjesson, Jacqueline Nowicka, Marge Westh, Ulla Hammarsten MacFaul, Lennart Didoff

 

Nya medlemmar;

Lennart Berggren, Monica Gallon, Annika Löb Mossberg, Shala Parvizi, Signe Marie P:sen, Björn Skogström

Nya stödmedlemmar;

Ulla Beckewi, Bo johansson, Birgitta Ottander, Katarina Wass

 

Hedersmedlemmar;

Tore Ahnoff, Lillemor Almsenius, Willard Lind, Märta Bengtsson, Arne Thalén, Sture Lorentzon, Sten Lindholm, Lars-Eje Larsson (hedersordförande)

 

Avlidna medlemmar under året; Rune Kjellman, Mona Johansson, Karin Haglund, Willard Lind, Arne Thalén, Rune Bergström

 

Antal medlemmar den 31 dec 2010; 219, samt stödmedlemmar; 35

                                                                                                                                           

Galleri Majnabbe.

Galleri Majnabbe ägs av Göteborgs Konstnärsklubb. Styrelsen och utställningsnämnden i föreningen Majnabbe arbetar ideellt med att välja ut konstnärer för utställningarna, göra layouter till programbladet och andra praktiska sysslor på Galleriet. Under 2010 ordnades 10 utställningar på Galleri Majnabbe.  Gallerivärden Gunnar Binder är anställd på deltid för det omfattande arbetet med hängningar, kontakten med konstnärerna, ekonomin, vaktning av galleriet och städningen. Medlemmar i Göteborgs konstnärsklubb är också medlemmar i Föreningen Majnabbe.

 

Styrelsen för Föreningen Majnabbe har under året haft följande sammansättning:

Lars Eje Larsson ordförande, Jan Dahlqvist v. ordförande, Gunnar Binder adjungerad, sekreterare, Fredrik Johansson  ledamot, Ulla Kollind suppleant, Ove Ottosson suppleant, Gudrun Nilsson konstnärsklubbens repr.

 

Utställningar under året:

 

16 jan -  31 jan                 Annika Ottander - Måleri

                                            Ann-Marie Roughead  - Krokier

 

   6 feb -  21 feb                Britta Grönstrand – Måleri

                                            Björn Skogström  -  Måleri

 

27 feb -  14 mars              Barbro Reyman -  Teckning, måleri

                                             Birgitta Dahlström – Skulptural textil

 

20 mars – 11 april            Lennart Berggren – Måleri

                                             Mats Nielsen - Fotografi

 

17 april – 16 maj              Stödutställning för Galleri Majnabbe

 

  4 sept – 19 sept             P-O Netterblad – Måleri                                                                                                                              

                                                                                                                                     

     

                                                                                                                                            

25 sept 10 okt               Max Morten Aspegren - Måleri

                                             Leif Samuelsson – Aspekter på landskap

 

 16 okt 31 okt                 Chennet Juhlin – Måleri, grafik     

                                             Pia Josefson – Broderi, kritmålningar

 

 6 nov – 21 nov                Gunilla Wrenby – Måleri

                                             Birgitta Holmström Måleri

 

 27 nov – 12 dec             Jan Stigland - Måleri, kritteckningar

 

 

Arrangemangen

Alla arrangemang är öppna för allmänheten och annonseras i dagspressen och på 

Galleriets hemsida. Eva Christoffersson har under året hållit i planering, praktiska förberedelser och genomförande av de flesta av dessa uppskattade arrangemang, i ett varierat och innehållsrikt program där också filmvisningar med Davey Hammarsten ingått och årets upplaga av kulturnatta i samarbete med Elisabeth Riisager

 

Föredrag

20 jan  Annika Ottander, ”Hos Kunaindianerna i Panama” – om manligt och kvinnligt

– i ett samhälle där kvinnan är mänsklighetens norm.

 

25 mars  Karin Wikström,  - visar bilder och talar om sin konst.

                           

22 april  Britta Kleberg,  Finns det hörnor i Afrika?”

Om gamla och nya hantverkstraditioner i Zimbabwe och Mali”.

 

28 okt  Ulla Hultberg och Mats Nordlund, ”KC- västs Konstkonsultprojekt”

Om konsten att ordna konstuppdrag och arbetstillfällen. En ”livsnödvändig” kunskap!

 

18 nov  Davey Hammarsten,  Reflektioner och bilder - från Darjeeling, Sikkim och

vandringar i Himalaya – mellan regnskog och tundra.

     

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                             

  

                                                                                                          Martin Fogel

 

   Musiktillställningar

13 Mars, ”Musikaliskt Måleri” - Tokyobaserade gitarristen Martin Fogel, tolkar den Japanske tonsättaren Toro Takemitsu

Musiken mitt i konsten - ett samarbete med föreningen Levande Musik. Publiken lyssnade, tecknade och njöt. Konst och musik i samklang.

 

5 Oktober,  ”Gitarrkroki” - ”Berra” och Mats Göthersköld spelade inspirerat för en flitigt tecknande och målande samling konstnärer.

 

                                                               

                                                                                                                                             

Kulturnatta 1 oktober

Ett fullmatat program med Konst, Jazz och Poesi, samt en Eld och Ljusföreställning.

Leif Samuelsson guidade oss runt och talade om sin pågående utställning med måleri/grafik. Hanna Riisager, poet och skribent i bla Ett lysande namn, Kritiker, OEI, samt Expo, läste egna starka texter. 

Bandet Together 4 Solitude, bestående av Karin Klingenstjerna sång, Håkan Lewin altsax, och David Bäck piano, Kate Hellqist bild och inspiration, framförde jazz, gospel, och spirituals i ett program med tankar över hur människor möts och växer tillsammans i bild och ton. En eldföreställning med eldslukerskan Anna Hellsten avslutade detta lyckade och mycket välbesökta arrangemang.

 

Together 4 Solitude

 

Filmaftnar

Den 17 februari hölls årets enda filmafton. Det var Dziga Vertovs ”Mannen med filmkameran”. som visades. Ett klassiskt filmkonstverk där kameran och den rörliga bilden skulle skapa en symfonisk dikt över storstaden helt på dess egna filmiska villkor utan ord och teatraliska inslag.

 

Kroki

Den mycket populära krokin som tidigare, i ett varierat program med dans, musik och rörelse, på måndagar 10-12.30 ordnades av Ann-Pia Azizuddin med hjälp av Ann Ericsson och Britt-Marie Hero. 

 

Resor

Vårens konstresa gick till Akvarellmuseet på Tjörn där den amerikanske konstnären Andrew Wyeth visade sina särpräglade akvareller.

Denna populära utflykt som samlat många deltagare avslutades med en härlig lunch på en närbelägen restaurang.

 

 

 

                                                                                                                                            6

Klubbmästeriet

Klubbmästaren Ann Ericsson har vid alla sammankomster, såväl fester som andra arrangemang hållit i trådarna för att duka upp vackra och välsmakande bufféer. Detta har Ann med hjälp av olika medlemmar givit oss alla - att glädjas och njuta av.        

                                                                                                                                   

Höstens målarresa gick till Magnarps strand utanför Ängelholm. Ann Ericsson och Gunilla Wilén bokade vandrarhemmet med utsikt över Skälderviken och hade lagat den goda maten.

 

Fester

Vårfesten fick tyvärr ställas in pga. för få anmälningar.

Julfesten med Teresa Indebetou Band, Teresa Indebetou, pianist och kompositör,

Martina Almgren, trummor och Ove Almgren på bas, spelade svängigt härlig latinoinspirerad musik.

                                                                                                                                     

Teresa Indebetou band

 

 

                    Styrelsen för Göteborgs Konstnärsklubb tackar för gott samarbete