Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2007

 

 

 

Styrelsens arbete under 2007 präglades stort av det förestående 75-årsjubiléet. Sammanlagt hade vi över 11 träffar varav en del var packmöten för medlemsutskicken.

 

Jubileumsskriften var uppe på dagordningen redan under sommaren 2006 då riktlinjer drogs upp. Arbetet med skriften kom igång under året. Förberedande träffarna om skriften involverade  flera personer som Eva Göransson-Apelqvist, Jon Forsman och Davey Hammarsten men efterhand bestod redaktionen i huvudsak av Anette Krantz, Birgitta Dahlström och Lisbet Ahnoff. De gjorde ett stort arbete under 2007 och skriften kunde komma till tryck under januari 2008.

 

Medlemsutställningarna planerades med Galleri Majnabbes styrelse och i utskicken inbjöds medlemmarna till jubileumsutställningarna.

 

En speciell festkommitté bildades under hösten för att planera den stora jubileumsfesten. Lena Birat var samordnare och bidrog stort till den delikata menyn. Anna Ruckman, Annika Kjell-Nyberg gjorde ett stort arbete i egenskap av klubbmästare. Jon Forssman, Ann Ericsson, Gudrun Blom och Birgitta Neckvall ingick också i kommittén som samlades ett antal gånger under hösten. Jenny Wiik utformade inbjudningskorten och biljetterna. Vi har alla fått uppleva den fantastiska festen och förstår vilket stort arbete som legat bakom.

 

Gunnar Binder, Davey Hammarsten, Jon Forssman, Ann Ericsson och Ullabritt Rosén ingick i gruppen som rensade upp arkivrummet och renoverade det. Otroligt mycket skräp som samlats genom åren slängdes både från arkivet och förrådet på gården. Gamla skåp revs. Arkivet målades upp och fick ny belysning. Nya bord och hyllor införskaffades och speciella fack för konsten byggdes. Ställningar för fällborden kom också upp. Allt arkivmaterial fick en ordentlig genomgång och sorterades snyggt in i pärmar. Arbetet skedde under sommaren då galleriet var stängt.

 

Mitt under renoveringen utsattes galleriet för ett inbrott. Värdefull konst gick som tur var inte förlorad. Husets utsatta läge aktualiserades och styrelsen har arbetat med säkerheten. Det hjälper inte med larm om telefonledningen finns synlig på gaveln. Tjuvarna hade enkelt kapat kabeln som skickar larmet.

 

Krokin måndagar kl 10-12.30 hade sedvanligt ett varierande och spännande program under våren och hösten mycket tack vare Ann-Pia Azizuddin. Där fanns inslag av indisk dans, flamenco och hiphop utöver ett mer traditionellt krokiprogram. Ett mycket uppskattat inslag i klubbens aktivitet.

 

Vårfest blev det 11 maj med buffébord och underhållning. Mr OK & Bananrepubliken spelade dansvänligt och det blev mycket, mycket  dans

 

Julfesten 14 september bjöd som året innan på ett dignande julbord som alla bidragit till. Underhållning från lucior och tomtar. Svängig medryckande 60-talspop levererades av Standard Selection.

 

Våren började med ett specialarrangemang. En indisk afton den 22 feb med dans av Anette Pooja till sång och flöjtmusik av två indiska sångare/musiker. Tillfälle fanns att teckna och måla. Indiskt te och snacks bjöds det på i pauserna.

 

Vårens föredrag började 8 mars med Bera Nordal som talade om Isländskt landskapsmåleri under 1900-talet fram till våra dagar. Diabilder visades.

Den 12 april var Nike Nilsson gäst och pratade om konstfilmens historia. Hon visade också ett stort antal konstfilmer vilket var mycket intressant. Vi hoppas i framtiden kunna ha många fler filmaftnar.

Höstens föredrag startade  4 okt med Nina Bondesson som hade följande rubrik på sin föreläsning. Den som vill för människorna något berätta kan göra sig en tunga så lång som en orm. Om en praktisk konsttillverkares bilder.

Mötet med Tore Ahnoff och Arne Isacsson den 11 nov var en de mest välbesökta. Hela stora salen var fylld. På väggarna hängde deras konst och samtalet förde oss tillbaka i klubbens historia och blev en försmak av det kommande 75-årsjubiléet. Det var underhållande och lärorikt.

 

Konstresan under våren gick till Louisiana. Där visades en stor utställning med Cindy Shermans fotografier och en med Kinesisk samtidskonst "Made in China". Innan dess hade vi stannat till på Dunkers Kulturhus i Helsingborg och sett Bianca Maria Barmens utställning tillsammans med en guide.

 

Det  har blivit tradition med en målarresa i början av hösten. Det blev en grupp på 8-10 personer som 28-30 september bodde på Steninge vandrarhem i Halland och där tecknade och målade akvarell. Trevlig samvaro med gemensam matlagning på kvällarna.

 

Antal medlemmar vid årets slut var 207. Antal stödjande medlemmar 31

Nya Medlemmar 2007: Bertil Böös, Eva Christoffersson, Christina Frendin, Christer Gårdestig, Claes Hakenäs, Bengt Heinö, Birgitta Holmström, Milla Milova, Birgitta Nyström, Anette Rosati, Annika Rydenstam, Thina Segerström

Nya Stödmedlemmar 2007: Barbro Chiarello, Jan Cederlöv, Liv Persson

 

Medlemmar som avlidit under året som gått: Brita Ahnoff, Greta Cullin, Pille Florell, Wello Uuskyla, Karl-Olof Johansson, Bertil Lengstrand, Britta Emanuelson.

 

Styrelsens sammansättning under året: Davey Hammarsten ordförande, Anette Krantz vice ordf. Gunilla Wilén sekreterare, Jon Forssman kassör, Anna Ruckman klubbmästare, Annika Kjell-Nyberg bitr. klubbmästare, Birgitta Dahlström ledamot, Gudrun Blom ledamot, Ann Ericsson ledamot, Lena Birath suppleant, Birgitta Neckvall suppleant.

Ny på våra möten i styrelsen har varit Eva Christoffersson som kommer att ansvara för föreläsningstillfällena. Ett arbete hon tar över efter Birgitta Neckvall.

 

För Styrelsen

Davey Hammarsten