Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2009

Konstnärsklubben har under det gångna året haft en stram ekonomisk ram att röra sig inom med vissa inskränkningar av arrangemang och medlemsaktiviteter som följd. Trots detta kan vi se tillbaka på ett rikt och varierat kulturår. Förutom utställningarna, som ju är hörnstenen i Galleriets verksamhet, och drar till sig mest uppmärksamhet och publik, har vi kunnat erbjuda spännande och intressanta föreläsningar/bildvisningar, musikarrangemang och filmaftnar.

En minnesvärd och speciell konstvisning ägde rum under hösten då Tore Ahnoff berättade om och visade sitt världsunika betonggolv från 1971, på Arbets- och Miljömedicinska fakulteten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.        

Under året har Medborgarskolan tillkommit som ny samarbetspartner och vi hoppas med detta ytterligare kunna bredda och utöka vårt program. Sedan ett par år tillbaka finns ett väl fungerande och uppskattat samarbete med Föreningen Levande Musik. Alla arrangemang kan genomföras tack vare ett omfattande ideellt arbete av grupper och enskilda personer som engagerar sig i verksamheten.


 

 

Föreningen Majnabbe ordnade 10 utställningar under 2009 på Galleri Majnabbe som ägs av Göteborgs Konstnärsklubb.  Medlemmar inom konstnärsklubben är också medlemmar i Föreningen Majnabbe. Styrelsen och utställningsnämnden arbetar ideellt med val av utställare och hjälper även till med hängningen i galleriet. De gör galleriets program och ordnar så att det trycks. Frivilliga inom klubben hjälper till med underhållet och renoveringar av galleriet.

Gallerivärden Gunnar Binder är anställd på deltid för det omfattande arbetet med hängningar, kontakten med konstnärerna, ekonomin, vaktning av galleriet och städningen.

Styrelsen för Föreningen Majnabbe: Lars Eje Larsson (ordf), Jan Dahlqvist, Gunnar Binder, Monica Funk, Fredrik Johansson Ulla Kollind Ove Ottosson, Gudrun Nilsson.

 

    Utställningarna under 2009 var följande:

  17 jan – 1 feb             Kerstin Olsson - textil,

                                         Barbro B. Lindfors - Måleri

       7 feb – 22 feb            Eva Ström Svensson – Måleri, Kersti Biuw – Måleri

28 feb – 15 mars       Marianne Kanter – Måleri, digigrafi & keramik

                                         Arne Bourghardt – teckning & måleri

21 mars – 5 april       Kenneth Börjesson – måleri

                                         Jon Forssman – grafik

18 april – 10 maj             Vårsalong 2009 med verk av klubbens medlemmar                                   

5 sept –20 sept          Mona Niklasson – Teckning & Måleri,

                                         Arnold Hagström – Grafik

26 sept –11 okt               Lizz Sharr - måleri

17 okt – 1 nov           Maria Henje - måleri,

                                         Ann-Mari Didoff - teckningar, akvareller, laveringar

       7 nov – 22 nov           Ulf Sveningson - Teckning & måleri

28 nov – 13 dec           Göran Hellberg - Minnesutställning, måleri


 

Arrangemang

Alla arrangemang är öppna för allmänheten och annonseras i dagspressen och på Galleriets

hemsida. Det är styrelsen för klubben som ordnar arrangemangen, men vem som helst kan via styrelsen driva olika kulturprojekt. Förslag finns att tillsätta en speciell grupp för samordning av kulturprojekt för utställningar under sommaren och kring nyår då galleriet står tomt.

 

Eva Christoffersson har lagt ner ett stort arbete med planering, praktiska förberedelser      

och genomförande av musiktillställningarna, föredrag/bildvisningar, konstvisningen på

Medicinarberget med T Ahnoff samt årets Kulturnatta.

Samtliga mycket välbesökta och uppskattade arrangemang i ett varierat och innehållsrikt program.

 


Föredrag under 2009

-18 februari/ Lisbet Ahnoff – ”Personliga perspektiv – en bildvandring mellan konst och vardag”  - inledde våren och vi bjöds en kväll med värme och underfundig humor.

 

      -2 april/ Kersti Biuw – ”Medeltida kloster i Provence”

En spännande resa inom arkitektur och konsthistoria

 

-22 april/ Elsa Agelii – ”Bilder kring vatten och öken” Vem äger vattnet? Om vattenprojektet i Indien - intressant och tankeväckande.

 

1 oktober/ Konstvisning - Tore Ahnoff –  ”Att rista i betong  Visning av det 300 m2

stora betonggolvet från 1971 - ristat med ett personligt bildspråk och nyskapande teknik. Institutionen för Arbets- och Miljömedicin, Medicinarberget. Tore berättade personligt och humoristisk om hur det hela kom till och vi fick följa med i den strapatsrika byggprocessen. En mycket inspirerande visning av ett unikt konstverk. Ett uppskattat arrangemang i god samverkan med Miljömedicinska fakulteten.

 

Musiktillställningar under 2009

-7 mars/ ”Musikaliskt Måleri” - Kompositören Nina de Heney kontrabas och Emma Nordlund cello, spelade improvisativ och spännande musik med särpräglat tonspråk. Publiken lyssnade, skissade och njöt. Konst och musik i samklang. En höjdareftermiddag! Konstnärsklubben inleder nu ett givande samarbete med föreningen Levande Musik. Se www.levandemusik.se.


 


     -8 maj/ Vårfesten  Från det romska niomannabandet Svarta Safirer, kom dess ledare

      Nuri  Selim med gitarr och sång, Seljadin Memet handtrumma och Arben Sacirovic

      med sitt dragspel, De gav oss en oförglömlig kväll med zigensk magi

      och Balkanexplosion –- dans och värme i både kropp och själ!

 

-11 december/ Julfest med Musik av Mountain Dew  Henrik Cederblom m fl.spelade och sjöng irländsk folkmusik så man tror sig förflyttad till Dublin. En oförglömlig upplevelse Jon, Birgitta Näckvall, Gudrun Nilsson, Ann Ericsson höll i detta.

Kulturnatta 9 oktober

Ett fullmatat program med Konst-Musik-Poesi. Lizz Sharr guidade oss runt i Galleriet och berättade om det egna måleriet. Härligt lekfullt och inspirerande. Katarina Fleischer fick ett varmt mottagande med sina rappa, sorgligt lustiga och ibland bråddjupa dikter. Jämförelsen med Bruno K Öijer ligger nära till hands. Därefter följde ”musik på ryska” framförd av Operasångaren Nikolaj Giljov och hans Trio Kalinka. Förutom Nikolaj Giljov sång, konsertpianisten Alexander Gorchkoff piano, samt cellisten Alexandra Bondarenko, även hon från Göteborgsoperan.  Repertoaren innehöll folklig, klassisk, rysk samt judisk musik och applåderades av en stor och begeistrad publik. De ryska pirogerna hade en strykande åtgång och stämningen var hög. Mellan150 - 200 personer besökte detta lyckade arrangemang, - alltmedan installationen det ”stora hjärtat” av Eva Christoffersson –placerat vid husknuten – blinkade och lyste - allt för att vägleda och välkomna var och en besökare i natten.

 

Kroki

Krokiteckningen varje måndag kl 10.00 har varit välbesökt under våren och hösten med ett rikt varierat program innehållande olika teman, musik och dans.

Modeller och program har ordnats av Ann-Pia Azizuddin. Behjälpliga med arrangemanget under krokitillfällena har varit Ann Ericsson och Brittmarie Hero.

 

 

Resor

      24 april gick vårresan till Borås Konstmuseum där vi tittade på nutida svenska konstnärer

      och fick en guidad tur. Lunch intogs på museets restaurang och sedan vandrade vi runt

      stadens alla offentliga statyer där Pinoccio av Jim Dine var speciellt framträdande

     -Höstens målarresa 4 - 6 september gick till Prässebo vid Bodasjön i Västergötland.var   ett  10-tal konstnärer som övernattade i vandrarhemmet där under fredagen till söndagen. Dagtid var vi ute på vandringar i naturen för att måla och teckna. Kvällstid bjöds det på god gemenskap och en vällagad måltid. Målarresan arrangerades av Gunilla Wilén och Ann Ericsson.

 

Konstfilmer

Konstfilmer visas 3ggr under 2009 och arrangerades av Davey Hammarsten.

-11 mars visades Niki de Saint Phalle. Filmen börjar visa hur Niki de Saint Phalle på  60-talet  startade sin karriär med att skjuta på sina målningar, reliefer med sprayburkar som exploderade. Hon blev berömd för sina "Nanas"- färggranna skulpturer av stora glädjefulla kvinnor, och för sitt samarbete med Jean Tinguely. Filmen inramades av en tur genom hennes mosaikpark i Toscana. En mycket uppskattad och välbesökt filmkväll.

 

-11 november visades  kortfilmer av den Tjeckiske animatören, konstnären och filmaren Jan Švankmajer. Surrealistiska och burleska cutout/dockanimationer. Vackra, otäcka och med svart humor. De spände över hela hans produktion som The Last trick1964, Leonardos Diary 1972 och Dimensions of Dialogue 1982 plus många godbitar däremellan. Vi hann inte se allt så en fortsättning är nog att vänta framöver.

 

-2 december visades Agnes Vardas självbiografiska dokumentärfilm Agnes stränder Agnes Varda är en levande legend. Den enda kvinnliga förgrundsgestalten inom den franska nya vågen under 60-talet. En konstnärlig och poetisk film, full av iscensättningar som i sig är fantastiska konstinstallationer. Hon blev nyligen hedersdoktor på Film och Fotohögskolan i Göteborg. En mycket välbesökt filmkväll och mer av Agnes Varda är att vänta.

 

      Styrelsen för Göteborgs Konstnärsklubb: Davey Hammarsten, Gunilla Wilén, Elisabeth Riisager, Ann Ericsson, Jon Forssman, Gudrun Nilsson, Eva Christoffersson, Thomas Ekvall, Ann-Pia Azizudin, Anna-Karin Nordin

 

Klubbmästarna Anna Ruckman och Annika Kjell-Nyberg har lagt ner stor kraft och  mycket     arbete för att glädja och överraska med välsmakande och vackert uppdukade bufféer vid de olika sammankomsterna. Insatserna har varit speciellt intensiva inför årsmöte, höstmöte, vårfest och julfest. Tack vare omsorgsfull planering och gott humör har Klubbmästarna vid alla tillfällen erbjudit fest för våra sinnen. Klubbmästarna ingår i klubbens styrelse.

 

 

 

 

      Invalnämnden som väljs under årsmötet arbetar med antagningen av nya medlemmar. Under 2009 kunde följande nya medlemmar hälsas välkomna: Malin Engström, Anita Johansson, Anna Elisa Nilson, Amalia Kenamets, Wally Berg, Kerstin Olsson, Sofia Ocana, Lena Nathorst Westfelt, Annika Ottander, Britta Kleberg, Britt Swedberg, Brita Strömbäck, Arne Bourghardt, Mona Niklasson, Svenrobert Lundqvist

 

 

 

      Nya stödmedlemmar 2009: Brittmarie Hero, Margaretha Kjellmer, Jan Erik Höglund

 

      Hedersmedlemmar: Tore Ahnoff, Lillemor Almsenius, Willard Lindh, Märta Bengtsson, Arne Thalén, Sture Lorentzon, Sten Lindholm, Lars Eje Larsson (Heders Ordförande)

 

      Avlidna 2009: Ingemar Wiberg, Lennart Andersson

      Avliden 2010: Rune Kjellman

 

      Antalet medlemmar 31/12 2009: 231

      Stödjande medlemmar 31/12 2009: 35

 

 

Styrelsen för Göteborgs Konstnärsklubb tackar för gott samarbete