Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konstnärsklubb 2011

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året samlats 7 gånger.  På årsmötet fick vi en till stora delar ny styrelse.  Två möten har haft karaktären av planerings möten för kalendariet och olika aktiviteter Vid flera möten gjordes utskick till medlemmarna.

 

Renovering

Under juluppehållet har toaletternas och södra ingångens väggar blivit målade.

 

Kamratstipendiefonden

Under julfesten fick Davey Hammarsten och Ann-Pia Azizuddin varsitt kamratstipendium

för sina insatser inom föreningen

 

Föredrag

Torsdag 17 feb  kl 19

Talade konstnär Uwe Kersten om två resor till Kina under 2000-talet. Föreläsningen var uppdelad i två delar, i pausen serverades förfriskningar.

2003 deltog Uwe i ett skulptursymposium i staden Gui Lin. Utöver att skulptera tillsammans, gjorde deltagarna utflykter i det säregna landskapet runt staden. 2009 deltog Uwe i nytt symposium i staden Chang Chon, Kinas ”bilbyggarstad” i nordväst, med 8 milojoner invånare. Där arbetade deltagarna fram skulpturer till en stor skulpturpark.

Vi fick se både bilder av skulpturerna, och av de säregna landskap som omger städerna. Uwe svarade på våra frågor om Kina. Det var en mycket intressant föreläsning!

Söndagen  6 mars

Duo i Akryl och Akvarell -aktuella utställare Ia och Hasse Karlsson höll föredrag om konsten, tekniken och samarbetet omkring konstnärskapet i en atelje på Österlen.

 

Musikaliskt måleri

Tors den 20e april kl 19 ordnade vi musikaliskt måleri tillsammans med föreningen

Levande Musik

Pontus Langendorf spelade slagverk

Filmafton

Den 17e november var det visning av Gunvor Nelson konstfilmer. Gunvor Nelson en av Sveriges mest kända konstfilmare som under en lång tid varit bosatt i USA. kortfilmer med mycket rörelse och känsla. Filmerna presenterades av Davey Hammarsten.

 

Krokin

Den populära krokin på måndag förmiddag  har som tidigare haft ett varierat program med musikaliskt måleri, avmålning av dansare och mer traditionell kroki. Ansvarig för upplägget har som tidigare varit Ann Pia Azizudin. Samlingarna har förutom av Ann Pia skötts av Ann Ericsson och Britt Marie Hero .

 

Resan

Gick till konstmuseet Louisiana i Humlebeck, Danmark

Där vi såg en fin Picasso utställning fredag den 29e April

 

Höstmöte

Hölls den 27e oktober

 

Fester

På vårfesten spelade

BECKE  KVARTETT

traditionell svängig jazz

Julfest hölls den 9e december

Med otraditionellt knytkalasjulbord och dans till Buick Flames

 

Galleri Majnabbes styrelse arbetar ideellt med att välja ut konstnärer för utställningarna, göra layouter för programbladet och göra andra praktiska sysslor på galleriet. Till sin hjälp har de Gunnar Binder som är anställd på deltid för att sköta kontakterna med konstnärerna, ta hand om ekonomin och vakta galleriet. Han är adjungerad till styrelsen och är dess sekreterare.

Styrelsen har haft följande sammansättning under året:

Lars-Eje Larsson, Jan Dahlqvist, Britta Grönstrand, Fredrick Johansson, Ulla Kollind, Annika Kjell Nyberg,

, konstnärsklubbens representant Gudrun Nilsson, Adjungerad Gunnar Binder

Den  16e April till 15e Maj hade vi en jurybedömd utställning för yngre konstnärer. Hela utställningsprogrammet följer här;

22 januari - 6 februari           Håkan Olson- måleri
22 januari - 6 februari           Ebbe Pettersson - mixed media
12 februari - 27 februari       Ingegerd Hyltén-Cavallius - emalj, måleri, blandteknik
12 februari - 27 februari       Sten Lindholm - måleri
5 mars - 20 mars                  Hasse Karlsson - akvarell
5 mars - 20 mars                  Ia Karlsson - akrylmålningar
26 mars - 10 april                Malin Engström - målningar & emaljer
26 mars - 10 april                Becke Hinnerson - akvareller, kartor & teckningar
16 april - 15 maj                  Unga Konstnärer (Jurybedömd)

5 - 18 september                 David Tedfeldt - måleri
5 - 18 september                 Emma Häkki - blandteknik
24 sept - 9 okt                     Kjell Sundberg - måleri
24 sept - 9 okt                     Claes Hakenäs - måleri
15 - 30 oktober                   Dag E Nyberg - måleri
15 - 30 oktober                   Mats Ahlgren - måleri
5 - 20 november                  Lars Rylander - måleri & monotypi
5 - 20 november                  Yvonne Karlsson - grafik & blandteknik
26 nov - 11 dec                   Gunilla Wik - bilder från 1950-60-talet & nutida målningar

 

Invalsnämden

Den samlas varje år för att välja ut nya medlemmar till Göteborgs konstnärsklubb

Den har under året bestått av

Bengt Heinö, Gunnar Binder, Pieter Hübinette, Hans Björsson, Jauqeline Novwicka

Marge Westh Ulla Hammarsten McFaul

 

Målarresan
Årets målarresa , den 26 - 28 augusti, gick detta året till Bråtadalen vandrarhem, en bit från Falkenberg.
Under två dagar målade och umgicks medlemmar.
Gunilla Wilén och Ann Ericsson höll i arrangemanget.
 

Klubbmästeriet

Klubbmästare i klubben har under året varit Ann Ericsson.