föregående

20 år.   Svart patinerad bränd lera.

nästa