föregående

Välsignelsen. Bronspatinerad bränd lera.

nästa