Akvarell på rispapper, del av ett större verk

nästa