Startsida Organisationsplan Medlemmar Aktiviteter Galleri Kontakt

Kamratstipendiefonden

Genom Kamratstipendiet har Göteborgs Konstnärsklubb kunnat ge stöd och uppmuntran till medlemmar framför allt för gjorda insatser inom klubbens verksamheter. Skriftliga motiveringar har inte lämnats, men mottagarnas gärning har varit varierande, lång eller kort som till exempel klubbmästare, reseordnare, styrelsearbetare, kassörer, ordföranden, galleriföreståndare, utställningsplanerare eller krokiansvariga. Listan med namnen blir ett stycke kulturhistoria med kända och mindre kända göteborgska konstnärer ur ett klubbperspektiv. Kamratstipendiefonden har även använts för att bekosta andra medlemspositiva insatser. Till klubben är även knuten  Inez och  John Bylands minnesfond.
Fondens styrelse förvaltar fondmedlen.
Göteborgs Konstnärsklubbs styrelse delar ut bidraget till medlemmar.

Kamratstipendiefondens styrelse

Bengt Andrén ordf
Lars Eje Larsson
Gunilla Wilén

Kamratstipendiefonden
Stiftelsen Inez och John Bylands minnesfond

Stadgar (pdf)
Stadgar (pdf)


Stipendiater

1958 Willard Lindh
1960 Olof Leyman
1961 Johnny Colebring, Elsa Hansson-Winnberg, Olle Langert
1964 Egil Carlson
1965 Bertil Norells änka
1968 Ingrid Olsson
1970 Hugo Simson
1972 Magda Ringius
1974 Helge Lindahl, Gösta G Larsson Acke Jansson
1976 Allan Andersson Bengt Blomqvist Ansgarius Börjesson
1978 Rudolf Flink, Eivor Lindberg
1980 Eva Ewert, Werna Schagerström Arne Stubelius
1982 Eva Berggren, Karin Parrow
1984 Joël Mila, Sten Lindholm, Lillmor Almsenius
1986 Tore Ahnoff, Kärstin Melin
1987 Karl-Erik Bodner, Sven O Hamlet, Gerd Nordenskiöld
1988 Karl-Axel Gadd, Maria Heed, Sonja Mårin,
1989 Sune Alehammar, P O Netterblad, Margareta Ryndel
1990 Linnéa Bergholtz, Carl-Erik Hammarén, Sonja Schöneberger
1991 Charles Brånå, Ingegärd Hyltén Cavallius, Mona Johansson
1992 Pille Florell, Charlotte Hartmann-Lagerwall, Jack Lindblom
1993 Sture Lorentzon, Brittmarie Sundström
1994 Solveig Lehtonen, Inga Tancred
1995 Gudrun Blom, Elsie Stenström
1996 Bud Barbro Andersson, Lars Eje Larsson
1997 Brita Anjou, Gunnar Binder
1998 Gun Johansson, Leif Stenström
1999 Jan-Erik Bergström, Ingrid Lundqvist
2000 Märtha Bengtsson, Jan Dahlqvist, Per Elmqvist
2001 Anders Kronberg, Arne Thalén, Anna Stina Walton
2003 Birgitta Neckvall, Petra Palm, Else Uhlman
2004 Lars Rudolfsson
2005 Anna Ruckman
2006 Elisabet Risaager, Marita Wallin
2008 Annika Kjell-Nyberg
2010 Jon Forssman, Anneli Berg
2011 Ann-Pia Azizzudin, Davey Hammarsten
2012 Eva Kristoffersson, Gudrun Nilsson och Ebbe Pettersson
2013 Ann Ericsson
2014 Gunilla Wilén
2015 Christer Gårdestig
2016 Sofia Ocaña
2017 Birgitta Nyström
2018 Lasse Söderholm
2020 Anette Krantz