Startsida Organisationsplan Medlemmar Aktiviteter Galleri Kontakt

 

Styrelsen för
Föreningen Majnabbe


Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för Galleri Majnabbe.
Väljs vare år på årsmötet.
Alla medlemmar i Göteborgs Konstnärsklubb är också medlemmar i Föreningen Majnabbe.
Bidrag för verksamheten söks av klubben.
Styrelsens uppdrag är att ordna utställningar i galleriet. De samlas för genomgång av inkomna ansökningar och beslutar om vilka som får ställa ut.
Styrelsen ansvarar för en anställd gallerivärd som sköter kontakterna med konstnärerna, vaktar galleriet, sköter ekonomin och underhållet av utställningsytorna.

 

 

Styrelseledamöter 2020

Anette Krantz, ordförande
Göran Johansson, vice ordförande
Ulla Kollind
Arne Boughardt
Agneta Ernström
Lasse Söderholm
Birgitta Wikström
Gunnar Binder, ständig sekreterare

Hemsida, vernissagekort

Jan Dahlqvist

Gallerivärd

Gunnar Binder

Stadgar för Föreningen Majnabbe (pdf)

Till Galleri Majnabbes hemsida