Startsida Organisationsplan Medlemmar Aktiviteter Galleri Kontakt

 

Styrelsen för
Göteborgs Konstnärsklubb


Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för klubben.
Väljs vare år på årsmötet.
Ansöker varje år om bidrag från kulturnämnden i Göteborg.
Samordnar medlemsaktiviteterna och gör utskick till medlemmarna.
Sammankallar till årsmöte och höstmöte.
Skriver verksamhetsberättelsen.
Tillsätter styrelseledamöter för Kamratstipendiefonden.
Utser varje år mottagare av kamratstipendiet.

Lista över mottagare av kamratstipendiet
 

 

Styrelseledamöter 2022

Lena Amstrand
Susanne Thornell
Bo Ljungkrantz
Bud Barbro Andersson
Anna Carlson
Britta Kleberg, suppleant
Marita Wallin, suppleant
Zdenka Kalisky, klubbnästare
Louise Deurell, klubbmästare

Klubbmästeriet Fixar fester och ser till att det finns dryck och tilltugg vid möten och föredrag. Detta är förstås en övermäktig uppgift för en person. Hjälp behövs ständigt för fester, möten och föredrag.

 

Stadgar för Göteborgs Konstnärsklubb (pdf)

 

Stadgar för stödjande medlemmar (pdf)