Startsida Organisationsplan Medlemmar Aktiviteter Galleri Kontakt

 

Styrelsen för
Göteborgs Konstnärsklubb


Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för klubben.
Väljs vare år på årsmötet.
Ansöker varje år om bidrag från kulturnämnden i Göteborg.
Samordnar medlemsaktiviteterna och gör utskick till medlemmarna.
Sammankallar till årsmöte och höstmöte.
Skriver verksamhetsberättelsen.
Tillsätter styrelseledamöter för Kamratstipendiefonden.
Utser varje år mottagare av kamratstipendiet.

Lista över mottagare av kamratstipendiet
 

 

Styrelseledamöter 2017

Birgitta Holmström ordförande
Birgitta Nyström vice ordförande
Britta Kleeberg sekreterare
Lisskulla Brenner ledamot
Bud Barbro Andersson ledamot
Britten Löfqvist ledamot
P-O Netterblad ledamot
(Kassör: Stefan Holmström, ej styrelsemedlem)

Klubbmästeriet

Klubbmästare: Zdenka Kalisky

Fixar fester och ser till att det finns dryck och tilltugg vid möten och föredrag. Detta är förstås en övermäktig uppgift för en person. Hjälp behövs ständigt för fester, möten och föredrag.

 

Stadgar för Göteborgs Konstnärsklubb (pdf)

 

Stadgar för stödjande medlemmar (pdf)