Hoppa till innehåll

Fonder & Hedersmedlemmar

Kamratstipendiefonden

Genom Kamratstipendiet har Göteborgs Konstnärsklubb kunnat ge stöd och uppmuntran till medlemmar framför allt för gjorda insatser inom klubbens verksamheter. Skriftliga motiveringar har inte lämnats, men mottagarnas gärning har varit varierande, lång eller kort som till exempel klubbmästare, reseordnare, styrelsearbetare, kassörer, ordföranden, galleriföreståndare, utställningsplanerare eller krokiansvariga. Listan med namnen blir ett stycke kulturhistoria med kända och mindre kända göteborgska konstnärer ur ett klubbperspektiv. Kamratstipendiefonden har även använts för att bekosta andra medlemspositiva insatser. Till klubben är även knuten Inez och  John Bylands minnesfond.
Fondens styrelse förvaltar fondmedlen.

Göteborgs Konstnärsklubbs styrelse delar ut bidraget till medlemmar.

Kamratstipendiefondens styrelse

 • Bengt Andrén, ordf

 • Lars Eje Larsson
 • Gunilla Wilén

Följande konstnärer har erhållit Kamratstipendiet

 • 1958 – Willard Lindh
 • 1960 – Olof Leyman
 • 1961 – Johnny Colebring, Elsa Hansson-Winnberg, Olle Langert
 • 1964 – Egil Carlson
 • 1965 – Bertil Norells änka
 • 1968 – Ingrid Olsson
 • 1970 – Hugo Simson
 • 1972 – Magda Ringius
 • 1974 – Helge Lindahl, Gösta G Larsson Acke Jansson
 • 1976 – Allan Andersson, Bengt Blomqvist, Ansgarius Börjesson
 • 1978 – Rudolf Flink, Eivor Lindberg
 • 1980 – Eva Ewert, Werna Schagerström, Arne Stubelius
 • 1982 – Eva Berggren, Karin Parrow
 • 1984 – Joël Mila, Sten Lindholm, Lillmor Almsenius
 • 1986 – Tore Ahnoff, Kärstin Melin
 • 1987 – Karl-Erik Bodner, Sven O Hamlet, Gerd Nordenskiöld
 • 1988 – Karl-Axel Gadd, Maria Heed, Sonja Mårin,
 • 1989 – Sune Alehammar, P O Netterblad, Margareta Ryndel
 • 1990 – Linnéa Bergholtz, Carl-Erik Hammarén, Sonja Schöneberger
 • 1991 – Charles Brånå, Ingegärd Hyltén Cavallius, Mona Johansson
 • 1992 – Pille Florell, Charlotte Hartmann-Lagerwall, Jack Lindblom
 • 1993 – Sture Lorentzon, Brittmarie Sundström
 • 1994 – Solveig Lehtonen, Inga Tancred
 • 1995 – Gudrun Blom, Elsie Stenström
 • 1996 – Bud Barbro Andersson, Lars Eje Larsson
 • 1997 – Brita Anjou, Gunnar Binder
 • 1998 – Gun Johansson, Leif Stenström
 • 1999 – Jan-Erik Bergström, Ingrid Lundqvist
 • 2000 – Märtha Bengtsson, Jan Dahlqvist, Per Elmqvist
 • 2001 – Anders Kronberg, Arne Thalén, Anna Stina Walton
 • 2003 – Birgitta Neckvall, Petra Palm, Else Uhlman
 • 2004 – Lars Rudolfsson
 • 2005 – Anna Ruckman
 • 2006 – Elisabet Risaager, Marita Wallin
 • 2008 – Annika Kjell-Nyberg
 • 2010 – Jon Forssman, Anneli Berg
 • 2011 – Ann-Pia Azizzudin, Davey Hammarsten
 • 2012 – Eva Kristoffersson, Gudrun Nilsson och Ebbe Pettersson
 • 2013 – Ann Ericsson
 • 2014 – Gunilla Wilén
 • 2015 – Christer Gårdestig
 • 2016 – Sofia Ocaña
 • 2017 – Birgitta Nyström
 • 2018 – Lasse Söderholm
 • 2020 – Anette Krantz
 • 2023 – Lena Irvall, Lena Nathorst Westfelt, Margreth Ström, Susanne Thornell, Zdenka Kalisky, Zehra Ay

Följande konstnärer innehar titeln Hedersmedlem

 • Lillemor Almsenius
 • Märta Bengtsson
 • Sture Lorentzon
 • Sten Lindholm
 • Lars Eje Larsson (Hedersordförande)
 • Erik Bergenhem

Stadgar för Stiftelsen Inez och John Bylands minnesfond